Jumat, 05 April 2013

SOAL - SOAL KIMIA ELEKTROLIT

Diantara senyawa berikut, yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah…
A.    H2SO4
B.     AlCl3
C.     NH4Cl
D.    CH3COOH
E.     Na2SO4

Manakah diantara larutan – laruatan berikut yang merupakan konduktor listrik terbaik ?
A.    Etanol
B.     Larutan Asam Nitrit
C.     Air Distilasi
D.    Larutan Gula
E.     Tetraklorometana

 HCl cair tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa..
A.    Adanya air mengubah HCl yang semula berikatan kovalen menjadi berikatan ion
B.     HCl cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi
C.     HCl cair berikatan ion, tetapi larutan HCl merupakan senyawa berikatan ion
D.    Air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik
E.     Arus listrik akan mengalir bila ada air sebagai mediumnya.

Suatu larutan dapat menghantarkan listrik bila larutan tersebut mengandung..
A.    Partikel – Partikel yang bebas bergerak
B.     Molekul – molekul yang bebas bergerak
C.     Atom – atom yang bebas bergerak
D.    Ion – ion yang bebas bergerak
E.     Zat yang mudah terlarut dalam air

 Dalam larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A, sedangkan bila larutan B diuji lampu tidak menyala, teapi ada gelembung – gelembung gas pada eletrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa…
A.    Larutan A elektrolit kuat dan larutan B non elektrolit
B.     Larutan A nonelektrolit dan larutan B elektrolit kuat
C.     Jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B
D.    Jumlah ion pada larutan A lebih sedikit daripada jumlah ion pada larutan B
E.     Jumlah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan.

8.      Manakah diantara lelehan senyawa – senyawa berikut yang merupakan konduktor listrik terbaik ?
A.    Timbel (II) iodide
B.     Naftalena
C.     Gula
D.    Sulfur
E.     Asam etanot
9.      Diantara pasangan senyawa berikut, yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik adalah…
A.    NaCl dan HCl
B.     KCl dan NaCl
C.     HCl dan KCl
D.    CCl4 dan HCl
E.     CCl4 dan KCl

Larutan elektolit adalah larutan yang..
A.    Mengandung gula
B.     Tidak dapat menghantarkan listrik
C.     Dapat menghantarkan listrik
D.    Sama dengan larutan elektrolit
E.     Mengandung etanol

Tidak dapat menghantarkan arus listrik termasuk dalam..
A.    Larutan Elektrolit
B.     Larutan H2SO4
C.     Larutan NH3
D.    Larutan AgCl
E.     Larutan Nonelektrolit

.  Berikut yang termasuk ciri – ciri elektrolit, kecuali..
A.    Dapat menghantarkan listrik
B.     Lampu menyala
C.     Tidak mengandung ion – ion bebas
D.    Adanya asam kuat, asam kuat, dan garam
E.     Banyak gelembung
13. Ciri – ciri nonelektrolit adalah, kecuali
A.    Adanya gelembung
B.     Lampu tidak menyala
C.     Tidak ada gelembung
D.    Mengandung etanol
E.     Tidak adanya ion – ion bebas
14.  Larutan elektrolit dibedakan menjadi…
A.    2
B.     3
C.     4
D.    5
E.     6

15.  Berikut yang bukan merupakan cara untuk menguji adanya elektolit atau tidak yaitu..
A.    Lampu
B.     Air
C.     Listrik
D.    Saklar
E.     Bejana

Untuk nomer 16 dan 17. Data eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan, sebagai berikut :
1.      Terang ada gelembung
2.      Tidak menyala tak ada gelembung
3.      Tidak menyala tetapi ada gelembung
4.      Tidak menyala tak ada gelembung
5.      Menyala dan ada gelembung

16. Manakah yang merupakan elektrolit..
A.    1 dan 2
B.     4 dna 5
C.     1 dan 5
D.    2 dan 5
E.     1 dan 3
17. Manakah yang merupakan elektolit..
A.    2 dan 4
B.     4 dan 5
C.     3 dan 4
D.    1 dan 5
E.     2 dan 3
18. JIka Ksp Ag2CO3 = 1 x 10-14, kelarutan Ag2CO3 dalam AgCl 0,1 M adalah…
A.    5 x 10-13 mol/L
B.     1 x 10-12 mol/L
C.     2 x 10-12 mol/L
D.    5 x 10-9 mol/L
E.     1 x 10-8 mol/L19. Sebanyak 9,8 gram senyawa H2SO4 (Mr = 98) dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. molaritas larutan adalah…
A.    0,3
B.     0,8
C.     1,5
D.    0,2
E.     2,3
20. Larutan jenuh L(OH)2 mempunyai pH = 10. Ksp dari L(OH)2 tersebut adalah…
A.    5 x 10-13
B.     2 x 10-12
C.       5 x 10-10
D.    2 x 10-10
E.     2 x 10-8
21. Dalam 100 ml larutan terdapat 6,84 gram zat X yang nonelektrolit. Pada temperatur 27oC, tekanan osmotic larutan 4,92 atm. Massa molekul relative (Mr) zat non elektrolit tersebut adalah..
A.    30
B.     32
C.     34
D.    106
E.     342
22. Suatu larutan zat nonelektrolit dalam air mendidih pada suhu 100,26oC. jika Kb air = 0,52oC/m dan Kf air = 1,86oC/m, larutan tersebut akan membeku pada suhu..
A.    -1,86oC
B.     -0,93oC
C.     - 0,52oC
D.    -0,260oC
E.     -0,13oC
23. Pada suhu tertentu 0,250 gram BaF2 (Mr = 175) melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah…
A.    1,7 x 10-2
B.     3,2 x 10-6
C.     3,2 x 10-8
D.    3,2 x 10-9
E.     4,0 x 10-9
24. Masa jenis H2SO4 pekat 49% massa 1,3 kg/L (Mr H2SO4 = 98). Untuk memperoleh 260 ml H2SO4 0,05 M diperlukan H2SO4 pekat sebanyak..
A.    6 ml
B.     5 ml
C.     4 ml
D.    3 ml
E.     2 ml
25. Jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 = 2 x 10-4 mol/L, maka jasil kali kelarutan CaF2 adalah..
A.    8 x 10-8
B.     2 x 10-12
C.     3,2 x 10-11
D.    4 x 10-12
E.     1,6 x 10-11
26. Pupuk Urea CO(NH2)2 mengandung nitrogen 42%. Jika Mr Urea = 60 dan Ar N = 14, kemurnian pupuk urea adalah..
A.    45%
B.     60%
C.     75%
D.    90%
E.     98%
27. Sebanyak 18 gram glukosa (Mr = 180) dilarutkan dalam 72 gram air. Pada suhu tertentu, tekanan uap air murni = 20,1 cmHg. Maka, penurunan tekanan uap larutan glukosa tersebut adalah… cmHg
A.    0,49
B.     1,96
C.     4,90
D.    9,80
E.     1,9
28. Sebanyak 82 gram sutau zat nonelektrolit dilarutkan dalam air hingga volume 1 liter dan mempunyai tekanan osmotic sebesar 9,84 atmosfer pada suhu 27OC. jika tetapan R = 0,082 L atm/mol K, Mr zat tersebut adalah..
A.    180
B.     205
C.     208
D.    214
E.     342
29. Ke dalam 600 gram air dilarutkan 27 gram senyawa nonelektrolit. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,13oC. jika diketahui Kb air = 0,5oC/m, massa molekul relative senyawa tersebut adalah…
A.    60
B.     90
C.     120
D.    180
E.     342
30. Fraksi mol larutan 36 gram glukosa (Mr = 180) dalma 90 gram air (Mr = 18) adalah…
A.    0,960
B.     0,400
C.     0,040
D.    0,0038
E.     0,004

Kunci Jawaban
1. B
2. B
3. B
4. D

6. C

8. A
9. B
10. C
11. E
12. C
13. A
14. A
15. D
16. C
17. A
18. B
19. D
20. A
21. E
22. B
23. C
24. E
25. C
26. D
27. A
28. B
29. D
30. C
Tidak ada komentar:

Posting Komentar